firma YAMA, s.r.o.

- realizuje výstavbu podnikových a verejných čerpacích staníc. Výstavbu v prípade záujmu zrealizujeme na „kľúč“ - od vybavenie všetkých povolení, dodania projektovej dokumentácie až po úradnú skúšku a kolaudáciu.

- je dodávateľom dvojplášťových oceľových nádrží na pohonné hmoty a zostáv podnikových čerpacích staníc tvorených vlastnou nádržou a výdajným stojanom umiestneným na tejto nádrži. Inštalácia tohto zariadenia vyžaduje iba spevnenú plochu a prívod elektrickej energie.

- je dodávateľom výdajných stojanov, prietokomerov, prevozných kontajnerov, čerpacej techniky, výdajných pištolí atď.

- poskytuje odbornú poradenskú činnosť, návrh vhodného riešenia, projekty, vybavenie všetkých potrebných vyjadrení až po stavbu na kľúč.

- vykonáva čistenie technologických zariadení pre skladovanie a výdaj uhľovodíkových látok - benzín, nafta, olej.


realizácie


© 2006 Yama, s.r.o. Všetky práva vyhradené